SORUMLULUK REDDİ

Son Değişiklik: 28.09.2016

Kullanım Koşullarının Kabulü

Bu kullanım koşulları, Grason-Stadler ile Sizin aranızda akdedilmiştir. www.grason-stadler.com sitesinde veya bu site vasıtasıyla sunulan her türlü içerik, işlev ve hizmet dâhil olmak üzere grason-stadler.com itesine ister misafir ister kayıtlı bir kullanıcı olarak erişiminiz ve siteyi kullanımınız, topluca işbu "Kullanım Koşulları" olmak üzere, atıf suretiyle tarafların açıkça dâhil ettiği tüm belgelerle birlikte aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir.

Web Sitesini kullanmaya başlamadan önce lütfen Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun. Web Sitesini kullanarak, işbu Kullanım Koşullarını ve  www.grason-stadler.com adresinde bulunan ve buraya atfen dâhil edilen Gizlilik Politikamızı kabul etmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş olursunuz. Bu Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını kabul etmek istemiyorsanız, Web Sitesine girmemeli ve Web Sitesini kullanmamalısınız.

Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

Bu Kullanım Koşullarını tamamen kendi takdirimize bağlı olarak istediğimiz zaman revize edebilir ve güncelleyebiliriz. Tüm değişiklikler, yayımladığımız anda yürürlüğe girer ve o andan itibaren Web Sitesinde her türlü erişim ve kullanım için geçerli olur. Ancak, Tabi Olunan Hukuk ve Yargı Yetkisi bölümünde belirtilen uyuşmazlık çözümü hükümlerinde yapılan değişiklikler, tarafların değişikliğin Web Sitesinde yayımlandığı tarihte veya öncesinde fiili bildirimde bulunduğu uyuşmazlıklar için geçerli olmayacaktır.

Revize edilmiş Kullanım Koşullarının yayınlanmasının ardından Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yapılacak değişiklikler sizi de bağlayıcı olacağından, değişikliklerden haberdar olmak için zaman zaman bu sayfayı kontrol etmeniz beklenmektedir.

Web Sitesine Erişim ve Hesap Güvenliği

Bu Web Sitesini ve Web Sitesinde sağladığımız herhangi bir hizmeti veya materyali, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bildirimde bulunmaksızın geri çekme veya değiştirme hakkımız saklıdır. Web Sitesinin tamamının veya bir kısmının hangi nedenle olursa olsun herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre boyunca kullanılamaması durumunda bir sorumluluğumuz olmayacaktır. Zaman zaman, kayıtlı kullanıcılar da dâhil olmak üzere kullanıcıların Web Sitesinin bazı bölümlerine veya tamamına erişimini kısıtlayabiliriz.

Sorumluluklarınız:

 • Web Sitesine erişebilmeniz için gerekli tüm düzenlemeleri yapmak.
 • İnternet bağlantınız üzerinden Web Sitesine erişen herkesin bu Kullanım Koşullarından haberdar olmasını ve bunlara uymasını sağlamak.

Web Sitesine veya sunduğu bazı kaynaklara erişmek için belirli kayıt bilgilerini veya başka bilgileri vermeniz istenebilir. Web Sitesinde verdiğiniz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olması Web Sitesini kullanmanızın bir koşuludur. Bu Web Sitesine kaydolmak için veya Web Sitesindeki herhangi bir etkileşimli özelliğin kullanımı dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere başka bir şekilde sağladığınız tüm bilgilerin Gizlilik Politikamıza tabi olduğunu kabul etmiş ve Gizlilik Politikamızla tutarlı olarak bilgilerinizle ilgili olarak yaptığımız tüm işlemlere rıza göstermiş bulunuyorsunuz.

Güvenlik prosedürlerimiz çerçevesinde bir kullanıcı adı, şifre veya başka bir bilgi seçerseniz veya alırsanız, bu bilgileri gizli bilgi olarak ele almalı ve başka kişi veya kuruluşlara ifşa etmemelisiniz. Ayrıca, hesabınızın size özel olduğunu ve kullanıcı adınızı, şifrenizi veya diğer güvenlik bilgilerinizi kullandırarak başka kişilere bu Web Sitesine veya bölümlerine erişim sağlamamayı kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı adınıza veya şifrenize yetkisiz erişim veya bunların yetkisi kullanım durumlarını ve başka her türlü güvenlik ihlalini derhal bize bildirmeyi kabul etmiş bulunmaktasınız. Ayrıca, her oturumun sonunda hesabınızdan çıktığınızdan emin olmayı da kabul etmiş bulunmaktasınız. Hesabınıza herkese açık veya paylaşılan bir bilgisayardan girerken, başkalarının şifrenizi veya diğer kişisel bilgilerinizi görememesi veya kaydedememesi için özellikle dikkatli olmalısınız.

Sizin seçtiğiniz veya bizim verdiğimiz bir kullanıcı adını, şifreyi veya başka bir tanımlayıcıyı, kanaatimizce bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz de dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle veya neden göstermeksizin tamamen kendi takdirimize bağlı olarak istediğimiz zaman devre dışı bırakma hakkına sahibiz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Web Sitesi ve tüm içeriği, özellikleri ve işlevleri (tüm bilgiler, yazılımlar, metinler, ekranlar, görüntüler, video ve sesler ve bunların tasarımı, seçimi ve düzenlenmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Şirkete, lisans verenlerine veya bu materyallerin diğer sağlayıcılarına ait olup, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet hakları yasaları ile korunmaktadır.

Bu Kullanım Koşulları, Web Sitesini yalnızca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanmanıza izin verir. Aşağıdaki durumlar haricinde, Web Sitemizdeki herhangi bir materyali çoğaltamaz, dağıtamaz, değiştiremez, türevlerini üretemez, kamuya açık olarak görüntüleyemez, kamuya açık olarak gerçekleştiremez, yeniden yayımlayamaz, indiremez, depolayamaz ve iletemezsiniz:

 • Bilgisayarınız, bu materyallere erişiminiz ve bu materyalleri görüntülemeniz sırasında bu materyallerin kopyalarını geçici olarak RAM'de depolayabilir.

 • Görüntü iyileştirme amacıyla Web tarayıcınız tarafından otomatik olarak önbelleğe alınan dosyaları saklayabilirsiniz.

 • Web Sitesinin makul sayıda sayfasının birer kopyasını kendi ticari olmayan kişisel kullanımınız için yazdırabilir veya indirebilirsiniz; ancak çoğaltma, yayımlama veya dağıtım için kullanamazsınız.

 • Herhangi bir materyalin bu siteden alınan kopyalarını değiştirmek.

 • Çizimleri, fotoğrafları, video veya ses dizilerini ya da grafikleri, ekli metinden ayrı olarak kullanmak.

 • Bu sitedeki materyallerin kopyalarından telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakları bildirimlerini silmek veya değiştirmek.

Web Sitesinin bir bölümüne veya Web Sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmet veya materyale ticari amaçlarla erişmemeli veya bunları kullanmamalısınız.

Web Sitesindeki materyalleri bu bölümde belirtilenler dışında bir amaçla kullanmak isterseniz, lütfen talebinizi şu adrese iletin: marketing@grason-stadler.com.

Kullanım Koşullarını ihlal ederek Web Sitesinin bir bölümünü yazdırmanız, kopyalamanız, değiştirmeniz, indirmeniz veya başka bir şekilde kullanmanız ya da başkalarının erişimine sunmanız halinde, Web Sitesini kullanma hakkınız derhal sona erer ve bizim tercihimiz doğrultusunda, materyallerin kopyalarını iade veya imha etmeniz gerekecektir. Web Sitesi veya Web Sitesindeki herhangi bir içerikle ilgili hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat tarafınıza devredilmez ve açıkça verilmeyen tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulur. Web Sitesinin bu Kullanım Koşullarında açıkça izin verilmeyen her türlü kullanımı, bu Kullanım Koşullarının ihlali anlamına gelir ve telif hakkı, ticari marka yasalarını ve diğer yasaları ihlal edebilir.

Ticari Markalar

Şirket adı, Grason-Stadler, GSI, TympStar Pro, AudioStar Pro, Corti, Pello, GSI 39, GSI Audioscreener+, Audera, GSI 18, Tymp Touch Technology, GSI Suite, GSI-AMTAS terimleri ve ilgili tüm adlar, logolar, ürün ve hizmet adları, tasarımlar ve sloganlar, Şirketin veya bağlı kuruluşlarının ya da lisans verenlerinin ticari markalarıdır. Bu işaretleri, Şirketin önceden yazılı izni olmadan kullanmamalısınız. Bu Web Sitesindeki diğer tüm isimler, logolar, ürün ve hizmet adları, tasarımlar ve sloganlar, kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.

Yasaklanmış Kullanımlar

Web Sitesini yalnızca meşru amaçlarla ve bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanabilirsiniz. Web Sitesini aşağıdaki şekillerde kullanmamayı kabul etmiş bulunmaktasınız:

 • Yürürlükteki bir federal, eyalet, yerel veya uluslararası yasa veya yönetmeliği (ABD'ye veya diğer ülkelere veri veya yazılım ihracatı ile ilgili yasalar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal eden bir şekilde.

 • Reşit olmayan kişileri uygunsuz içeriğe maruz bırakarak, kişiyi tanımlayıcı bilgiler isteyerek veya başka bir şekilde istismar etmek, zarar vermek veya istismar etmeye ya da zarar vermeye teşebbüs etmek amacıyla.

 • İçerik Standartlarına uymayan bir materyali göndermek, bilerek almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak (bu Kullanım Koşullarında belirtilen içerik standartları bölümüne bakın).

 • "Önemsiz posta", "zincirleme mektup" veya "spam" ya da benzeri herhangi bir talep de dâhil olmak üzere, önceden yazılı iznimiz olmadan herhangi bir reklam veya promosyon materyali iletmek veya gönderilmesini sağlamak.

 • Şirketi, bir Şirket çalışanını, başka bir kullanıcıyı veya başka bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya taklit etmeye çalışmak (bunlardan birine ait e-posta adreslerini [veya ekran adlarını] kullanmak dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

 • • Herhangi birinin Web Sitesini kullanmasını veya Web Sitesinden yararlanmasını kısıtlayan veya engelleyen ya da tarafımızca belirlendiği üzere Şirkete veya Web Sitesi kullanıcılarına zarar verebilecek veya onları sorumluluk altında bırakabilecek davranışlarda bulunmak.

Ayrıca, aşağıdakileri yapmamayı kabul etmiş bulunmaktasınız:

 • Web Sitesini, siteyi devre dışı bırakabilecek, kapasitesini aşabilecek, siteye zarar verebilecek veya siteyi bozabilecek ya da Web Sitesi aracılığıyla gerçek zamanlı faaliyetlerde bulunabilme de dâhil olmak üzere diğer tarafların Web Sitesini kullanmasını engelleyebilecek bir şekilde kullanmak.

 • Web Sitesindeki herhangi bir materyali izlemek veya kopyalamak da dâhil olmak üzere herhangi bir amaçla Web Sitesine erişmek için bir robot, örümcek veya başka bir otomatik cihaz, işlem veya araç kullanmak.

 • Önceden yazılı iznimiz olmadan Web Sitesindeki herhangi bir materyali izlemek veya kopyalamak için ya da başka izinsiz amaçlarla herhangi bir manuel işlem kullanmak.

 • Web Sitesinin düzgün çalışmasını engelleyen bir cihaz, yazılım veya yordam kullanmak.

 • Herhangi bir virüs, truva atı, solucan, yazılım bombaları veya kötü niyetli veya teknolojik olarak zararlı başka materyalleri tanıtmak.

 • Web Sitesinin herhangi bir bölümüne, Web Sitesinin depolandığı sunucuya veya Web Sitesine bağlı herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya, müdahale etmeye, zarar vermeye veya bunları bozmaya teşebbüs etmek.

 • Web sitesine bir hizmeti engelleme saldırısı veya dağıtık hizmet aksatma saldırısı yoluyla saldırmak.

 • Ya da Web Sitesinin düzgün çalışmasına müdahale etmeye çalışmak.

Kullanıcı Katkıları

Web Sitesi, kullanıcıların Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla içerik veya materyal (bundan böyle "gönderi" olarak anılacaktır) yayımlamasına, sunmasına, göstermesine veya diğer kullanıcılara veya başka kişilere iletmesine (bundan böyle "Kullanıcı Katkıları" olarak anılacaktır) olanak tanıyan mesaj panoları, sohbet odaları, kişisel web sayfaları veya profiller, forumlar, ilan panoları ve diğer etkileşimli özellikler (topluca "Etkileşimli Hizmetler") içerebilir.

Tüm Kullanıcı Katkıları, bu Kullanım Koşullarında belirtilen İçerik Standartlarına uygun olmalıdır.

Siteye gönderdiğiniz tüm Kullanıcı Katkılarının gizli olmadığı ve tescilsiz olduğu kabul edilecektir. Web Sitesinde herhangi bir Kullanıcı Katkısı sağlayarak, bize ve bağlı kuruluşlarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza ve onların ve ilgili lisans sahiplerimizin, haleflerimizin ve devralanlarımızın her birine bu tür materyalleri [herhangi bir amaçla/hesap ayarlarınıza göre] kullanma, çoğaltma, değiştirme, ifa etme, görüntüleme, dağıtma ve başka şekilde üçüncü taraflara ifşa etme hakkı vermiş olursunuz.

Aşağıdakileri beyan ve garanti etmiş bulunuyorsunuz:

 • Kullanıcı Katkıları üzerindeki tüm haklar size aittir veya sizin kontrolünüzdedir. Yukarıdaki lisansı bize, iştiraklerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza ve onların ve bizim ilgili lisans sahiplerimize, haleflerimize ve devralanlarımıza verme hakkına sahipsiniz.

 • Tüm Kullanıcı Katkılarınız, bu Kullanım Koşullarına uygundur ve uygun olacaktır.

Gönderdiğiniz veya katkıda bulunduğunuz tüm Kullanıcı Katkılarından sorumlu olduğunuzu ve yasallığı, güvenilirliği, doğruluğu ve uygunluğu dâhil olmak üzere bu tür içeriklerden Şirketin değil tamamen sizin sorumlu olduğunuzu anlamış ve kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Siz veya Web Sitesinin başka bir kullanıcısı tarafından gönderilen Kullanıcı Katkılarının içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değiliz ve üçüncü bir tarafa karşı yükümlü değiliz.

İzleme ve Yürütme; Fesih

Aşağıdaki haklara sahibiz:

 • Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle veya hiçbir neden göstermeden bir Kullanıcı Katkısını kaldırmak veya yayımlamayı reddetmek.

 • Bir Kullanıcı Katkısı ile ilgili olarak, söz konusu Kullanıcı Katkısının İçerik Standartları da dâhil olmak üzere Kullanım Koşullarını ihlal ettiğine, herhangi bir kişi veya kuruluşun fikri mülkiyet hakkını veya diğer haklarını ihlal ettiğine, Web Sitesi kullanıcılarının veya halkın kişisel güvenliğini tehdit ettiğine veya Şirket açısından sorumluluk yaratabileceğine inanmamız da dâhil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak gerekli veya uygun gördüğümüz bir işlem yapmak.

 • Kimlik bilgilerinizi veya hakkınızdaki başka bilgileri, gönderdiğiniz materyalin fikri mülkiyet hakları veya gizlilik hakları da dâhil olmak üzere kendi haklarını ihlal ettiğini iddia eden üçüncü bir tarafa açıklamak.

 • Web Sitesinin hukuka aykırı veya yetkisiz kullanımı durumunda kolluk kuvvetlerine sevk dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere uygun yasal işlemleri başlatmak.

 • Bu Kullanım Koşullarının ihlali dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle veya neden göstermeksizin Web Sitesinin tamamına veya bir kısmına erişiminizi sonlandırmak veya askıya almak.

Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla materyal yayımlayan birinin kimlik bilgilerini veya diğer bilgilerini açıklamamızı talep eden veya bu yönde talimat veren emniyet kurumu veya mahkeme emirlerinin gereğini yerine getirerek bu makamlarla tam işbirliği yapma hakkına sahibiz. ŞİRKETİN/YUKARIDA BELİRTİLEN TARAFLARIN SORUŞTURMALARI SIRASINDA VEYA SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞLEMLERDEN VE BU TARAFLARIN VEYA EMNİYET MAKAMLARININ SORUŞTURMALARI SONUCUNDA YAPILAN İŞLEMLERDEN DOĞAN HAK TALEPLERİNDEN FERAGAT ETMİŞ VE BU HAK TALEPLERİ KARŞISINDA ŞİRKETİ VE BAĞLI KURULUŞLARINI, LİSANS ALANLARINI VE HİZMET SAĞLAYICILARINI BERİ KILMAYI TAAHHÜT ETMİŞ BULUNUYORSUNUZ.

Ancak, tüm materyalleri Web Sitesinde yayımlanmadan önce inceleyemeyiz ve sakıncalı materyallerin yayımlandıktan sonra derhal kaldırılmasını sağlayamayız. Bu doğrultuda, bir kullanıcı veya üçüncü tarafça sağlanan iletimler, iletişimler veya içeriklerle ilgili olarak yapılan veya yapılmayan işlemlerden sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu bölümde açıklanan faaliyetlerin yerine getirilmesi veya getirilmemesi konusunda hiç kimseye karşı herhangi bir yükümlülüğümüz veya sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

İçerik Standartları

Bu içerik standartları, tüm Kullanıcı Katkıları için ve İnteraktif Hizmetlerin kullanımı için geçerlidir. Kullanıcı Katkıları, bütünüyle yürürlükteki tüm federal, eyalet, yerel ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Yukarıdaki hükmü sınırlamaksızın, Kullanıcı Katkıları:

 • İftira niteliğinde, müstehcen, uygunsuz, küfürlü, saldırgan, taciz edici, şiddet içeren, nefret dolu, kışkırtıcı veya başka bir şekilde sakıncalı bir materyal içermemelidir.

 • Cinsel içerikli veya pornografik materyalleri, şiddeti veya ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcılığı teşvik etmemelidir.

 • Başkalarının patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarını veya başka haklarını ihlal etmemelidir.

 • Başkalarının yasal haklarını (umuma arz ve gizlilik hakları dâhil) ihlal etmemeli; yürürlükteki yasalar veya yönetmelikler çerçevesinde hukuki veya cezai bir sorumluluğa yol açabilecek veya bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamız (bkz. sayfa 10) ile çelişebilecek bir materyal içermemelidir.

 • Aldatıcı olmamalıdır.

 • Herhangi bir yasa dışı faaliyeti teşvik etmemeli; hukuka aykırı bir fiili savunmamalı ve desteklemelidir.

 • Sıkıntıya, rahatsızlığa veya gereksiz endişeye neden olmamalı; başkalarını üzmemeli, utandırmamalı, telaşlandırmamalı ve rahatsız etmemelidir.

 • Başka birini taklit etmemeli veya kimliğiniz ya da bir kişi veya kuruluşla ilişkiniz hakkında yanlış beyan vermemelidir.

 • Yarışmalar, çekilişler ve diğer satış promosyonları, takas veya reklam gibi ticari faaliyetler veya satışlar içermemelidir.

 • Öyle olmadığı halde bizden veya başka bir kişi veya kuruluştan çıktığı veya onay aldığı izlenimi vermemelidir.

Telif Hakkı İhlali

Herhangi bir Kullanıcı Katkısının telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen Telif Hakkı Politikamıza bakın. Telif hakkı politikamız ve bize telif hakkı ihlali bildirimi gönderme bilgileri için lütfen marketing@grason-stadler.com adresinden bizimle iletişime geçin. Tekrar tekrar ihlalde bulunanların kullanıcı hesapları, Şirket politikası gereği sonlandırılır.

Yayımlanan Bilgilere Güven

Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla sunulan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilerin doğru, eksiksiz veya yaralı olduğuna dair bir garanti vermiyoruz. Bu bilgilere güvenerek hareket etmeniz durumunda risk tamamen size aittir. Sizin veya Web Sitesini ziyaret eden başka birinin ya da içeriğinden haberdar olabilecek birinin bu materyallere güvenmesinden doğan hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmiyoruz.

Bu Web Sitesinde, diğer kullanıcılar, blog yazarları ve üçüncü taraf lisans verenler, ajanslar, kaynaklar ve/veya haber servisleri tarafından sağlanan materyaller de dâhil olmak üzere üçüncü taraflarca sağlanan içerikler bulunabilir. Bu materyallerde ifade edilen tüm beyanlar ve/veya görüşler ve Şirket tarafından sağlanan içerik dışındaki tüm makaleler ve sorulara verilen yanıtlar ve diğer içerikler, yalnızca bu materyalleri sağlayan kişi veya kuruluşun görüşleridir ve onların sorumluluğundadır. Bu materyaller illa ki Şirketin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Üçüncü taraflarca sağlanan bir materyalin içeriği veya doğruluğu konusunda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu veya yükümlü değiliz.

Web Sitesindeki Değişiklikler

Bu Web Sitesindeki içerikleri zaman zaman güncelleyebiliriz, ancak içerikler illa ki eksiksiz veya güncel olmak zorunda değildir. Web Sitesindeki bir materyal herhangi bir zamanda güncel olmayabilir ve bu materyalleri güncelleme yükümlülüğümüz yoktur.

Sizinle ve Web Sitesini Ziyaretlerinizle İlgili Bilgiler

Bu Web Sitesinde topladığımız tüm bilgiler Gizlilik Politikamıza tabidir. Web Sitesini kullanmakla, Gizlilik Politikası çerçevesinde bilgilerinizle ilgili olarak tarafımızdan gerçekleştirilen tüm işlemleri kabul etmiş olursunuz.

Web Sitesine ve Sosyal Medya Özelliklerine Bağlantı Verme

Adil ve hukuka uygun bir şekilde yapmanız ve itibarımıza zarar vermemeniz veya itibarımızdan yararlanmamanız koşuluyla ana sayfamıza bağlantı verebilirsiniz, ancak açık yazılı iznimiz olmadan herhangi bir şekilde bizimle ortaklık olduğunu veya onay verdiğimizi düşündürecek bir bağlantı oluşturmamalısınız.

Bu Web Sitesinde aşağıdakileri yapmanıza olanak tanıyan belirli sosyal medya özellikleri sunulabilir:

 • Kendi web sitenizden veya belirli üçüncü taraf web sitelerinden bu Web Sitesindeki belirli içeriğe bağlantı vermek.

 • Bu Web Sitesindeki belirli içerikleri veya belirli içeriklere bağlantıları içeren e-postalar veya diğer iletileri göndermek.

 • Bu Web Sitesindeki içeriğin sınırlı bölümlerinin kendi web sitenizde veya belirli üçüncü taraf web sitelerinde görüntülenmesini veya görüntülenmiş gibi görünmesini sağlamak.

Bu özellikleri yalnızca tarafımızdan sağlandıkları şekilde ve yalnızca birlikte görüntülendikleri içerikle ilgili olarak ve aksi takdirde bu özelliklerle ilgili olarak sağladığımız ek hüküm ve koşullara uygun olarak kullanabilirsiniz. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, aşağıdakileri yapmamalısınız:

 • Size ait olmayan herhangi bir web sitesinden bağlantı oluşturmak.

 • Web Sitesinin veya bölümlerinin örneğin çerçeveleme, derin bağlantı veya satır içi bağlantı yoluyla başka herhangi bir sitede görüntülenmesine veya görüntüleniyor gibi görünmesine neden olmak.

 • Web Sitesinin ana sayfası dışındaki bir bölümüne bağlantı vermek.

 • Bu Web Sitesindeki materyallerle ilgili olarak, bu Kullanım Koşullarının başka bir hükmüyle tutarsız olan bir işlem yapmak.

Bağlantı verdiğiniz veya belirli içeriği erişilebilir kıldığınız web sitesi, bu Kullanım Koşullarında belirtilen İçerik Standartlarına her açıdan uymalıdır.

Herhangi bir izinsiz çerçeveleme veya bağlantının derhal durdurulması için bizimle işbirliği yapmayı kabul etmiş bulunmaktasınız. Bağlantı iznini bildirimde bulunmaksızın geri çekme hakkımız saklıdır.

Sosyal medya özelliklerinin tamamını veya herhangi birini ve herhangi bir bağlantıyı kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın devre dışı bırakabiliriz.

Web Sitesinden Bağlantılar

Web Sitesinde varsa üçüncü taraflarca diğer sitelere ve kaynaklara verilen bağlantılar, yalnızca size kolaylık sağlamak için sağlanmıştır. Buna banner reklamlar ve sponsorlu bağlantılar dâhil olmak üzere reklamlarda yer alan bağlantılar da dâhildir. Bu sitelerin veya kaynakların içerikleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlar için veya bunları kullanmanızdan kaynaklanabilecek her türlü kayıp veya hasarda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu Web Sitesine bağlı üçüncü taraf web sitelerinden herhangi birine erişmeye karar verirseniz, bunu tamamen kendi sorumluluğunuzda ve söz konusu web sitelerinin kullanım hüküm ve koşullarına tabi olarak yaparsınız.

Gizlilik

 1. Grason-Stadler, bu Web Sitesini ziyaret edenlerin gizliliğine saygı duyar. Grason-Stadler, adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi kişiyi tanımlayıcı verileri bu Web Sitesinde yalnızca Grason-Stadler'e gönüllü olarak gönderildiğinde toplayacaktır. Grason-Stadler bu bilgileri, bilgi alma talebinizi yerine getirmek için veya bilgilerinizi verdiğiniz yerde size açıklanan şekilde kullanabilir. Grason-Stadler, ihtiyaçlarınızı ve Grason-Stadler'in bu Web Sitesinin kalitesini nasıl iyileştirebileceğini daha iyi anlamak için bilgileri değerlendirebilir ve sizinle iletişim geçmek için bu bilgileri kullanabilir.
 2. Bu Web Sitesi, bilgileri ayrıca bu Web Sitesine gelen toplam ziyaretçi sayısını, bu Web Sitesinin her sayfasına gelen toplam ziyaretçi sayısını ve ziyaretçilerimizin veya İnternet servis sağlayıcılarının alan adlarını ve menşe ülkelerini izlemek için de kullanır. Normalde bu süreçte kişiyi tanımlayıcı bir bilgi mevcut değildir.

 3. Bu Web Sitesi, 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. Grason-Stadler, 13 yaşın altında olduğunu bildiği kişilerden kişiyi tanımlayıcı veriler toplamaz.

 4. Grason-Stadler'in burada açıklanan gizlilik politikaları ve prosedürleri üçüncü taraf siteleri için geçerli değildir. Grason-Stadler, veri toplama ve dağıtım politikaları hakkında bilgi almak için doğrudan bu üçüncü taraf sitelerle iletişime geçmenizi önerir.

 5. REŞİT OLMAYANLAR: Reşit olmayan kişilerin kişisel bilgilerini bilerek almayız. Web sitemizi kullanmak için 18 yaşında veya daha büyük olmalısınız. 18 yaş veya üzerinde değilseniz lütfen hemen sitemizdeen çıkın.

 6. KALİFORNİYA'DA İKAMET EDENLER İÇİN: Ek olarak ve/veya Gizlilik Politikamızın geri kalan kısmına uygun olarak, topladığımız veya sattığımız kişisel bilgi ve gerçek kişisel bilgi kategorilerinin yanı sıra üçüncü taraflarla paylaştığımız veya üçüncü taraflara sattığımız kişisel bilgi ve gerçek kişisel bilgi kategorileri ve üçüncü taraf kategorileri hakkında bilgi edinme ve bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, kişisel bilgilerin toplandığı kaynak kategorilerinin yanı sıra kişisel bilgilerin toplanması veya satılmasının ticari amaçlarla ilgili de bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bilgileri düzenleme veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bilgi talebinde bulunmak için bize USPrivacy@Demant.com adresinden e-posta gönderebilir veya 855.400.9766 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Bir kullanıcının talebiyle ilgili bilgi vermeden önce o kullanıcının kimliğini doğrulama hakkına sahibiz. Bilgi taleplerinin işleme alınması 45 gün kadar sürebilir; makul nedenlerle gerekli olduğunda bu süreyi 45 gün daha uzatma hakkımız saklıdır. Talebinizin işleme alınmasını uzatırsak, ilk talebinizden itibaren 45 gün içinde sizi bilgilendireceğiz.

  Ayrıca, kişisel bilgilerinizin üçüncü taraflara satılmasını reddetme hakkına da sahipsiniz. Buradan vazgeçebilirsiniz.

  Kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınızı kullandığınız için ayrımcılığa uğramama hakkına sahipsiniz. 

  Bilgilerinizin satışından vazgeçmek için bir hesap oluşturmanıza gerek yoktur. 

  Adalet Bakanlığı mevzuatı uyarınca, bir tüketici başka bir kişiyi yalnızca tüketici adına tüketicinin kişisel bilgilerinin satışından vazgeçmesi için yetkilendirebilir. 

  Bu bölüm çerçevesinde "kişisel bilgi", bunlarla sınırlı olmamak üzere, "belirli bir tüketiciyi veya hanehalkını tanımlayan, onunla ilgili olan, onu tarif eden, onunla ilişkilendirilmesi veya doğrudan ya da dolaylı olarak onunla bağlantılı kabul edilmesi makul ölçüde mümkün olan bilgiler anlamına gelir. Kişisel bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, belirli bir tüketici veya hane halkını tanımlayan, onunla ilgili olan, onu tarif eden, onunla ilişkilendirilmesi veya doğrudan ya da dolaylı olarak onunla bağlantılı kabul edilmesi makul ölçüde mümkün olan bilgileri içerir.

Garantilerin Reddi

İnternetten veya Web Sitesinden indirilebilecek dosyalarda virüs veya başka yıkıcı kodlar bulunmadığını garanti edemeyeceğimizi ve etmediğimizi anlamış bulunuyorsunuz. Anti-virüs koruması ve veri giriş ve çıkışının doğruluğuna ilişkin özel gerekliliklerinizi karşılamak üzere yeterli prosedürleri ve kontrol noktalarını uygulamak ve her türlü kayıp verinin yeniden oluşturulması için sitemiz dışında bir yöntem sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. WEB SİTESİNİ VEYA WEB SİTESİNDEN ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR HİZMET VEYA ÖĞEYİ KULLANMANIZ YA DA WEB SİTESİNDE VEYA BAĞLANTI VERİLEN BİR WEB SİTESİNDE YAYIMLANAN HERHANGİ BİR MATERYALİ İNDİRMENİZ NEDENİYLE BİLGİSAYAR DONANIMINIZA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINIZA, VERİLERİNİZE VEYA MÜLKİYETİNİZDEKİ DİĞER MATERYALLERE BULAŞABİLECEK BİR DAĞITIK HİZMET AKSATMA SALDIRISI, VİRÜSLER VEYA TEKNOLOJİK OLARAK ZARARLI DİĞER MATERYALLERDEN KAYNAKLANAN KAYIP VEYA HASARLARDAN BİZ SORUMLU DEĞİLİZ.

WEB SİTESİNİ, İÇERİĞİNİ VE WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HİZMET VEYA ÖĞELERİ KULLANMANIZIN RİSKİ SİZE AİTTİR. WEB SİTESİ, İÇERİĞİ VE WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ HİZMET VEYA ÜRÜN, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLDİĞİ GİBİ" ESASIYLA SUNULMAKTADIR. NE ŞİRKET NE DE ŞİRKETLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR KİŞİ WEB SİTESİNİN EKSİKSİZLİĞİ, GÜVENLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ, KALİTESİ, DOĞRULUĞU VEYA KULLANILABİLİRLİĞİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAZ. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERE BİR SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN, NE ŞİRKET NE DE ŞİRKETLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİRİ, WEB SİTESİNİN, İÇERİĞİNİN VEYA WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR HİZMET VEYA ÖĞENİN DOĞRU, GÜVENİLİR, HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLDUĞUNU, BU KUSURLARIN GİDERİLECEĞİNİ, SİTEMİZDE VEYA BULUNDUĞU SUNUCUDA VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI BİLEŞENLER OLMADIĞINI VEYA WEB SİTESİNİN VEYA WEB SİTESİNDEN ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR HİZMET VEYA ÖĞENİN SİZİN İHTİYAÇ VEYA BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI BEYAN VE GARANTİ ETMEZ.

ŞİRKET, İŞBU BELGE İLE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, İHLAL ETMEME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA TÜRLÜ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER.

YUKARIDAKİ HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜKTEKİ İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA HARİÇ TUTULAMAYACAK VEYA SINIRLANDIRILAMAYACAK GARANTİLERİ ETKİLEMEZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

ŞİRKET, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA ONLARIN LİSANS VERENLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, GÖREVLİLERİ VEYA YÖNETİCİLERİ, HİÇBİR HUKUKİ TEORİ KAPSAMINDA SİZİN WEB SİTESİNİ, BAĞLANTILI BİR WEB SİTESİNDEKİ HERHANGİ BİR İÇERİĞİ VEYA SÖZ KONUSU DİĞER WEB SİTELERİNDEKİ HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA WEB SİTESİNDEN VEYA SÖZ KONUSU DİĞER WEB SİTELERİ ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR HİZMET VEYA ÖĞELERİ KULLANIMINIZDAN YA DA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN YARALANMA, ACI VE AĞRI, DUYGUSAL SIKINTI, GELİR KAYBI, KÂR KAYBI, İŞ VEYA BEKLENEN TASARRUF KAYBI, KULLANIM KAYBI, İTİBAR KAYBI VE VERİ KAYBI DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ KABİLİNDEN VEYA CEZAİ ZARARLAR DAHİL HİÇBİR ZARARDAN, ÖNGÖRÜLEBİLİR OLSA DA HAKSIZ FİİLDEN (İHMAL DAHİL) , SÖZLEŞMENİN İHLALİ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜKTEKİ İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA HARİÇ TUTULAMAYACAK VEYA SINIRLANDIRILAMAYACAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ ETKİLEMEZ.

Tazminat

Şirketi, iştiraklerini, lisans verenlerini ve hizmet sağlayıcılarını ve bunların ilgili memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, acentelerini, lisans verenlerini, tedarikçilerini, haleflerini ve devralanlarını, Kullanıcı Katkılarınız, Web Sitesinin içeriğini, hizmetlerini ve ürünlerini bu Kullanım Koşullarında açıkça izin verilenin dışında kullanmanız veya Web Sitesinden elde edilen herhangi bir bilgiyi kullanmanız dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Kullanım Koşullarını ihlal etmenizden veya Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak doğan her türlü iddia, yükümlülük, zarar, hüküm, karar, kayıp, masraf, gider veya ücret (makul avukatlık ücretleri dâhil) karşısında savunmayı, tazmin etmeyi ve masun kılmayı kabul etmiş bulunmaktasınız.

Tabi Olunan Hukuk ve Yargı Yetkisi

Web Sitesi ve bu Kullanım Koşulları ile ilgili tüm konular ve bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak doğan her türlü ihtilaf veya hak talebi (her durumda, sözleşme dışı ihtilaflar veya hak talepleri dâhil), herhangi bir hukukun seçimi veya yasalar çatışması hükmü veya kuralını (ister Minnesota Eyaletinde veya başka bir yargı alanında) yürürlüğe koymadan Minnesota Eyaleti iç yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır.

Bu Kullanım Koşullarından veya Web Sitesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan her türlü hukuk davası veya yasal işlem, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemelerinde veya her durumda Eden Prairie Şehri ve Hennepin İlçesinde bulunan Minnesota Eyaleti mahkemelerinde açılacak veya başlatılacaktır, ancak bu Kullanım Koşullarının ihlali nedeniyle ikamet ettiğiniz ülkede veya diğer ilgili ülkelerde aleyhinize dava açma veya işlem başlatma hakkımız saklıdır. Bu mahkemelerin sizin üzerinizde yargı yetkisi kullanmasına ve bu mahkemelerin yetkili olmasına yönelik her türlü itirazdan feragat etmiş bulunuyorsunuz.

Tahkim

Grason-Stadler, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, yorumlanması, ihlali, geçersizliği, ifa edilmemesi veya feshi ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan anlaşmazlıklar da dâhil olmak üzere, bu Kullanım Koşullarının veya Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığı, Minnesota yasalarına uygun şekilde Amerikan Tahkim Derneği Tahkim Kuralları uyarınca nihai ve bağlayıcı tahkime götürmenizi isteyebilir.

Dava Açmak İçin Zaman Sınırlaması

BU KULLANIM KOŞULLARINDAN VEYA WEB SİTESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLARAK SAHİP OLABİLECEĞİNİZ HER TÜRLÜ DAVA NEDENİ VEYA HAK TALEBİ NEDENİYLE AÇILACAK DAVALAR, DAVA NEDENİNİN TAHAKKUK ETMESİNDEN İTİBAREN BİR (1) YIL İÇİNDE AÇILMALIDIR, AKSİ HALDE SÖZ KONUSU DAVA NEDENİ VEYA HAK TALEBİ İÇİN DAVA AÇILAMAYACAKTIR.

Feragat ve Bölünebilirlik

Şirket tarafından bu Kullanım Koşullarında belirtilen herhangi bir şart veya koşuldan feragat edilmesi, söz konusu şart veya koşuldan veya başka bir şart veya koşuldan feragat edildiği anlamına gelmez ve Şirketin bu Kullanım Koşulları kapsamında bir hak veya hüküm ileri sürmemesi, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün bir mahkeme veya başka bir yetkili mahkeme tarafından herhangi bir nedenle geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hüküm, Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek şekilde ortadan kaldırılacak veya kapsamı asgariye indirilecektir.

Sözleşmenin Bütünlüğü

Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikamız ve İçerik Standartları, Web Sitesi ile ilgili olarak sizinle Grason-Stadler arasındaki tek ve bütün anlaşmayı teşkil eder ve Web Sitesi ile ilgili olarak yazılı veya sözlü tüm önceki ve eşzamanlı mutabakatların, anlaşmaların, beyanların ve taahhütlerin yerine geçer.

Yorumlarınız ve Endişeleriniz

Bu web sitesi, 10395 West 70th Street, Eden Prairie, MN 55344 adresinde mukim Grason-Stadler tarafından işletilmektedir.

Telif hakkı ihlali iddialarına ilişkin tüm bildirimler, marketing@grason-stadler.com adresine gönderilmelidir.

Web Sitesi ile ilgili diğer tüm geri bildirimler, yorumlar, teknik destek talepleri ve diğer iletiler, marketing@grason-stadler.com adresine yönlendirilmelidir.